גבייה, ניהול חשבון הבנק ודיווח כספי

חברת Keeper מספקת שירות מקיף בנושא הניהול הפיננסי של כספי ועד הבית.
אנו מכירים בגודל האחריות המוטלת עלינו ומוקירים את האמון שניתן בנו, לכן אנו פועלים תמיד בשקיפות מלאה, כך שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים שכספכם שמור ומנוהל בצורה האחראית והבטוחה ביותר.

שירותי גביה

חברת Keeper אחראית על הטיפול בגביית מיסי ועד הבית השוטפים ובהיותה גורם אובייקטיבי, מבצעת את גביית הכספים ביעילות ומקצועיות. 

המעקב אחר הגבייה מתבצע בצורה ממוחשבת ועל כל תשלום מקבל הדייר אישור תשלום מסודר.

 

ניהול חשבון הבנק

במידת הצורך נפתח חשבון בנק על שם הבית המשותף. הכספים הנגבים על ידנו עבור הוצאות ועד הבית מופקדים בחשבון יעודי זה, כאשר זכות החתימה בחשבון והוצאת כספים מהחשבון נעשית ע"י נציגות הוועד או חברת הניהול, בהתאם להחלטת הנציגות.

  • לחברת הניהול אין ולא תהיה זכות להוצאת כספים מחשבון הבית המשותף ללא הסכמת נציגות הוועד.

דיווח כספי

אנו מוסרים עדכונים שוטפים לנציגות הוועד בכל הנוגע לפעילות הכספית של הבניין– הכנסות, הוצאות וחריגות.

בנוסף, נשלח דוח כספי מרוכז אחת לשנה שכולל פירוט הסכומים שנגבו מהדיירים וכן הוצאות שוטפות וחריגות שחלו במהלך התקופה.

ביטוחים

אנו דואגים לבדיקת תוקף והמשכיות הביטוחים הקיימים הקשורים בבניין (ביטוח צד ג', חבות מעבידים, ביטוח מבנה, ביטוח נזקי צנרת, ביטוח רעידות אדמה, ביטוח חברי ועד).

קבלני משנה

אנו בודקים את הסכמי ההתקשרות הקיימים עם הספקים
(כגון: חברת מעליות ,שערים ועוד) ופועלים בשיתוף
ותאום עם נציגות הדיירים לייעול והוזלת מחירים תוך שמירה
על רמת השירות.
כל הכסף שיחסך יעמוד לרשות דיירי הבניין.

גבייה, ניהול חשבון הבנק
ודיווח כספי

חברת keeper תהיה אחראית על כל נושא הניהול הפיננסי של כספי ועד הבית.
אנו מכירים בגודל האחריות המוטלת עלינו ומוקירים את האמון שאתם נותנים בנו, לכן אנו פועלים בשקיפות מלאה, כך שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים שכספכם שמור ומנוהל בצורה הבטוחה ביותר.

שירותי גבייה 

חברת keeper תהיה אחראית על הטיפול בגביית מיסי ועד הבית השוטפים ובהיותה גורם אובייקטיבי, תבצע את גביית הכספים ביעילות ומקצועיות.
המעקב אחר הגבייה מתבצע בצורה ממוחשבת ועל כל תשלום יקבל הדייר אישור תשלום מסודר.

ניהול חשבון הבנק

במידת הצורך ייפתח חשבון בנק על שם הבית המשותף. הכספים הנגבים על ידנו עבור הוצאות ועד הבית יופקדו בחשבון יעודי זה כאשר זכות החתימה בחשבון והוצאת כספים מהחשבון יעשו אך ורק ע"י נציגות הדיירים.

  • לחברת הניהול אין ולא תהיה זכות להוצאת כספים מחשבון הנציגות.

דיווח כספי

אנו נמסור עדכונים שוטפים לנציגות הדיירים בכל הנוגע לפעילות החברה: הכנסות, הוצאות וחריגות.

בנוסף, נעביר דוח כספי מרוכז אחת לשנה שיכלול פירוט הסכומים שנגבו מהדיירים וכן הוצאות שוטפות וחריגות שחלו במהלך התקופה .

ביטוחים

אנו נדאג לבדיקת תוקף והמשכיות הביטוחים הקיימים הקשורים בבניין (ביטוח צד ג', חבות מעבידים, ביטוח מבנה, ביטוח נזקי צנרת, ביטוח רעידות אדמה, ביטוח חברי ועד).

קבלני משנה

אנו נבדוק את הסכמי ההתקשרות הקיימים עם הספקים (כגון: חברת מעליות ,שערים ועוד) ונפעל בשיתוף ותאום עם נציגות הדיירים לייעול והוזלת מחירים תוך שמירה על רמת השירות. כל הכסף שיחסך יעמוד לרשות דיירי הבניין.